divendres, 14 de gener del 2011

Llengua i responsabilitat social empresarial

El Departament de Treball (ara d’Empresa i Ocupació) de la Generalitat de Catalunya ha publicat el manual Empresa i llengua, un document que reflexiona sobre la gestió de les llengües en el marc de la responsabilitat social empresarial (RSE). Ha estat elaborat per Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social, i té com a objectiu difondre que la llengua també forma part de la responsabilitat social de les empreses.

Aquesta publicació és interessant perquè aporta una nova perspectiva a l’ús de les llengües en el món empresarial. En la nova economia global, en què l’ús de les TIC facilita noves formes de relació i de comunicació, la llengua té cada vegada més importància perquè s’ha convertit en un element estratègic; les organitzacions són cada vegada més col•laboratives i, per tant, més lingüístiques, i cada cop es valoren més les capacitats lingüístiques en el món de l’empresa. D’acord amb això, cal tenir uns marcs clars de treball per poder gestionar bé el tractament de les llengües, i més especialment en l'àmbit de Catalunya, on la llengua no pot quedar al marge de l'RSE.

Em sembla, doncs, encertat que en aquest document es plantegi que la llengua, com a matèria sensible, està entre la llei, el mercat i la societat. És a dir, les empreses haurien de moure’s entre tres vectors: el legal (per garantir-ne el compliment), el comercial (per incorporar criteris de mercat i el de responsabilitat social (per ser sensibles a les inquietuds de la societat).

És interessant llegir també les solucions que proposa a l’apartat de bones pràctiques, el qual cobreix diferents aspectes de l’organització: l’atenció al client, la interacció interna, la gestió del coneixement, l’enfortiment de valors corporatius, entre d’altres.

Una bona iniciativa i una bona eina que esperem que esdevingui un referent per a les empreses compromeses amb l’RSE.